Kursinformation

Mose, Jesus och Muhammed (2018-09-03 - 2018-12-15)

Kursanordnare: Birka folkhögskola

Kursledare: Kenneth Hermansson (kenneth.hermansson@folkbildning.net)

Målgrupp: Du som är intresserad av människors tro, traditioner och etik inom de tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam.

Sista ansökningsdatum: 2018-08-30

Kursbeskrivning:
En kurs om de tre världsreligioner som präglats av Mose, Jesus och Muhammed och som har många efterföljare, inte bara i Mellersta Östern utan också i Europa. Vi kommer även in på dagsaktuella skeenden med anknytning till antisemitism, rasism och xenofobi.

Ett veckoavsnitt presenteras via kursens hemsida, med faktauppgifter och studiefrågor. Deltagarna förväntas redovisa sina kommentarer och reflektioner i form av diskussionsinlägg i den gemensamma FirstClasskonferensen på Folkbildningsnätet.

Kostnader: Ingen avgift

Deltagarens arbetsinsats: Kvartsfart / 25%

Kursmaterial: Kursmaterial presenteras via kursen hemsida.

Intyg: Kursintyg ges till dem som fullföljer kursen.